Når man har købt i shoppen, fremviser man blot sin kvittering, enten på smartphone eller på papir til en instruktør, der vil udlevere det købte.
Det er ikke forbi, vi ikke stoler på, at folk betaler, men blot for at vores lager hele tiden er opdateret, Så vi ved, hvornår vi skal bestille hjem.

Beskrivelse

Gi i absolut topkvalitet fra MRK, model KATA. 175 cm

Indtast navn

Pris

1 stk á 659 kr.

Varianter

1 stk. 659 DKK
1 stk.GI´er 659 DKK
Klik på varianten og klik på 'læg I KURV'

Beskrivelse

Handsker Sportskarate BLÅ Small

Indtast navn

Pris

1 stk á 299 kr.

Varianter

1 stk. 299 DKK
1 stk.Handsker Sportskarate 299 DKK
Klik på varianten og klik på 'læg I KURV'